Informationer

Lær at svømme i Vamdrup Svømmeklub

Vedtægter for Vamdrup Svømmeklub

Ferie & Fri:

Som udgangspunkt følger vi skolernes ferie og fridage

Følgende dage vil der ikke være svømning:

  • Uge 7
  • Fra mandag før Skærtorsdag til 2.påskedag
  • Fredag og Lørdag efter Kr. Himmelfartsdag
  • 2. Pinsedag
  • Grundlovsdag
  • Uge 42
  • Jul og nytår jævnfør Kolding kommunes skoler

Bestyrelsen består af:

Formand:          

Næstformand:  
Kasserer:          

Sekretær:         

Øvrige:             

Suppleant:       

Svend Aage Nielsen

Anders Duus Pedersen
Henrik Hansen

Gitte Paaske

Pablo Guldhammer

Anne Lind Støhs

Bassin størrelse:

Stort bassin: 12,5 x 25m. Dybde: 1.30 - 4.00 m.

Varmvandsbassin: 12,5 x 6,00m. Dybde: 1.30 m

Udspring: 1 m og 3 meter.

Udstyr:

Bælte, Armvinger, Svømmefødder, Tove, o.m.a

Temperatur:

Luft: 31°C.

Vand: 28,5°C.

Varmtvandsbassin: 34,5°C.

Relativ luftfugtighed: 60-65%

Sikkerhed:

Alle undervisere i svømmeklubben har godkendt sikkerhedsprøve

Vandkvalitet:

Der anvendes den nyeste teknik med tromlefiltre og saltelektrolyse. Der anvendes ikke længere klor, men svovlsyre 19%

1 x pr. måned udtages vandprøver af sundhedskontrollen